Als we zouden zeggen dat iedereen hetzelfde is, doen we tekort aan onszelf. Iedereen is anders en heeft zijn unieke eigenwaarden en gaven. Als kind staan we vanuit een pure bron in de wereld, maar op een hele andere manier dan er eigenlijk van ons verwacht wordt. Dat betreft ook volwassenen want kind-zijn heeft niets met leeftijd te maken.

Kenmerkend voor de kinderen van deze tijd, ofwel Nieuwetijdskinderen, is dat hun eigen vrijheid van handelen hun heel veel waard is. Ze bezitten een intuïtief bewustzijn. Ze geven vanuit dit intuïtief bewustzijn de wereld vorm. Ze zijn opvallend creatief in het vinden van oplossingen. Ze zijn heel gevoelig voor sferen, ze voelen een omgeving feilloos aan en kunnen hierdoor blij of juist verdrietig worden. Ze worden zeer beïnvloed door stemmingen. Zijn natuurtalenten als het gaat om muziek of creativiteit. Alsof ze alles als eens eerder hebben meegemaakt, gedaan, geleerd of beleefd. Over de hele wereld wordt het kind gelukkig steeds meer op deze manier herkend. Herkend op basis van kwaliteiten. Ze staan door hun andere manier van denken heel anders in het leven. Soms zo opmerkelijk anders, dat hun gedrag opvalt of misschien zelfs stoort.

In onze tegenwoordige snelle wereld met steeds hogere verwachtingen wordt dat niet altijd begrepen. Hun speciale manier van leren en denken wordt vaak niet onderkend of naar waarde geschat. Ze hebben het daardoor vaak extra moeilijk omdat ze eigenlijk hun tijd en rust nodig hebben om de intensiteit van de grote hoeveelheid indrukken te kunnen verwerken. Dit intuïtieve bewustzijn is een prachtige kwaliteit, maar het kan het kind ook belemmeren in de ontwikkeling. Door zichzelf hiertegen te beschermen kan het zich terugtrekken uit de sociale omgeving of zich juist opstandig gaan gedragen. Dit zorgt voor frustraties aan beide kanten. Met het gevolg dat we het kind in ons niet altijd tonen. Hierdoor kunnen we ons soms niet ontwikkelen volgens ons eigen patroon. Het kind als zodanig wordt niet meer erkend en gehoord. Zo kunnen er,vroeger of later, diverse gedrags- en ontwikkelingsstoornissen ontstaan. We lijken het kind dan te zijn kwijtgeraakt. Het kind heeft dan hulp en begrip nodig om zich weer te kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past. Een stuk begeleiding is dan welkom en bevrijdend om het weer te kunnen terugvinden voordat we verdwalen in het inmiddels ontstane doolhof.

De hulp en begeleiding is er bij ons op gericht om kinderen en dus ook volwassenen een stuk bewustwording van ons eigen kind aan te reiken. Het is daarom ook niet zozeer  een workshop maar meer een gezamenlijke verkenning van het fenomeen verspreid over meerdere dagdelen, 2 of 3, al naar gelang de eigen behoeften. Een workshop bedoeld voor ouder en kind, individueel maar ook samen met de bedoeling elkaar te leren kennen zoals we in wezen zijn. Wij proberen het bewust heel luchtig te houden vandaar dat er ook geen vaste schema's voor zijn uitgewerkt.