Op ons domein en omgeving hebben wij zelf met zekerheid de volgende vogels gespot:

"appelvink, boeren zwaluw, bonte specht, boomkruiper, bosuil, buizerd, fazant, geelgors, gele kwikstaart, glanskop, goudvink, grasmus, graspieper, groene specht, groenling, heggenmus, kerkuil, koolmees, grauwe kiekendief, kievit, kraai, kraanvogel, kramsvogel, matkop, merel, ooievaar (+nest), patrijs, pimpelmees, putter (distelvink), ransuil, ringmus, roodborstje, rotsduif, slechtvalk, smelleken, sperwer, spreeuw, steenuil, tjif tjaf, tortelduif, veldleeuwerik, vink, vlaamse gaai, winterkoninkje, witte kwikstaart, zanglijster, zwartkop, zwart gekraagde roodstaart."

De meest zeldzaam geziene gasten zijn: appelvink, kraanvogel(s), geelgors.

Afgezien van de veelvuldige en regelmatige bezoekers zijn dit de meest recent gespotte vogels: slechtvalk, putter (groepje), geelgors (koppeltje), grote bonte specht, goudvink, witte kwikstaart, (grauwe?)kiekendief, kerkuil en zwart gekraagde roodstaart (koppeltje).

We zijn inmiddels in staat om veel vogels te herkennen aan hun zang maar er blijven nog altijd enkele die we niet thuis kunnen brengen. Het zou leuk zijn om eens een vogelkenner te mogen ontvangen zodat we deze 'vreemden' ook thuis kunnen brengen.