Het kind (in ons) is heel gevoelig voor sferen, het voelt een omgeving feilloos aan en het kan hierdoor blij of juist verdrietig worden al naar gelang de omstandigheden. Het worden zeer beïnvloed door stemmingen. Het kan niet tegen lawaai. Het is een natuurtalent als het gaat om muziek of creativiteit. Alsof het alles al eens eerder heeft meegemaakt, gedaan, geleerd of beleefd. Het is één en al uitbundige bloesem. Als kind ben je wie je bent, in je natuurlijke staat van zijn. Je bent nog niet gevormd. Maar je brengt wel iets mee, belangrijke kwaliteiten, essentiële eigenschappen, iets geheel unieks en eigens. Het natuurlijke kind heeft zijn eigen energie, een eigen wijsheid en eigen specifieke kwaliteiten, het heeft in feite een eigen ' kleur'. Bovendien hoort, ziet, voelt en ruikt het intens. Het heeft dan ook veel tijd nodig om al die informatie te verwerken.

In ons snelle leven van vandaag met een steeds hoger verwachtingspatroon krijgt het niet altijd de kans om zich te ontwikkelen volgens een eigen tempo. Het wordt overspoeld door indrukken en aangespoord tot leren maar heeft (nog) niet het gereedschap om met die veelheid aan prikkels en kennis om te gaan. Met het gevolg dat het zich niet herkend voelt, zich terugtrekt uit hun sociale omgeving, cq het schermt zichzelf af voor de vele prikkels om haar/hem heen. De ‘kleur vervaagt’ in feite, de uitbundige bloesem verdwijnt en het raakt sterk verwijderd van de werkelijke natuur. Het wordt verward en angstig.

Tijdens het kind zijn of misschien zelfs pas in de volwassenheid kunnen er hierdoor spanningen aan de oppervlakte komen. De ene keer onduidelijk, de andere keer concreet. Mensen kunnen kiezen uit vele mogelijkheden om zich in hun bestaanswijze te handhaven. Deze vrijheid van kiezen hebben wij allemaal, helaas wordt in beginsel de keuze vaak opgelegd door de omgeving waarin we opgroeien en wordt dit ervaren als een beperking. Je gaat de wereld zien zoals jou aangeleerd is om ernaar te kijken. Het is slechts een beleving want de vrijheid van keuze blijft altijd bestaan. Hoe we hiermee omgaan is voor iedereen anders. De mens bestaat niet alleen uit een lichaam maar heeft ook een ziel en geest. Wanneer deze in harmonie zijn met elkaar voelen we ons gezond en hebben we de stress van het leven onder controle. Wanneer we ons niet helemaal in orde voelen kunnen ons lichaam, onze geest of onze ziel uit balans raken, er is dan geen interactie meer, en vandaar uit ook geen interactie met de leefomgeving.

De workshop biedt voor kind en volwassene een ontdekkingstocht naar wie we in werkelijkheid zijn, wie we eigenlijk waren als kind in de vreugdevolle en spontane bloei van ons leven. Om zo te leren de gelukkig niet verloren gegane gaven te herontdekken en optimaal te benutten in harmonie met onze omgeving zodat de bloesem weer kan bloeien. Hierdoor krijg je herkenning en erkenning van je goede eigenschappen en je gevoeligheid, waar de moeite zit maar ook de kracht.

Laat je verrassen door jezelf en ga mee op deze bloesemtocht en krijg zicht op 'wie ben ik' en 'wat wil ik'. De hereniging met je kind-zijn zal je in staat stellen antwoorden te vinden op deze vragen die ieder van ons zichzelf op enig moment onvermijdelijk zal stellen. Bovenal het zal je de moed geven om onbevreesd je eigen toekomst in te vullen.